Mediacje

“Im trudniejszy cel do zrealizowania,

tym większa satysfakcja, że się nam udało.”

Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów, w której nie ma osób przegranych. Celem mediacji jest pomoc stronom w samodzielnym rozwiązaniu zaistniałego konfliktu oraz zawarcie ugody satysfakcjonującej dla każdej ze stron.

Mediator to osoba, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem mediacji, pozostając bezstronnym i neutralnym zarówno do stron jak i do zaistniałego sporu. Podczas mediacji mediator nie podejmuje decyzji, nie wydaje wyroków.

Zespół M&M Mediatorzy tworzą wykwalifikowani mediatorzy:

Monika Grzegorek


Uprawnienia mediatora uzyskała w 2015 roku.

Ukończyła również specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych.

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Marcin Tucholski


Uprawnienia mediatora uzyskał w 2016 roku.

Ukończył również specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych.

Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

“Mediacje prowadzimy wspólnie tak, aby dać Państwu poczucie komfortu i bezpieczeństwa.”

Pamiętaj!


Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wykazać ten fakt w pozwie (wniosku). Zrób to składając wniosek o mediację.

Ugoda zawarta w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej. Nadanie jej klauzuli wykonalności umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Napisz

lub zadzwoń

już teraz!

Skontaktuj się